Një udhëzues i shkurtër për pëlhura antistatike
Gjatë viteve unë jam pyetur nëse pëlhurat tona janë anti-statike, përçuese ose shpërndarëse. Kjo mund të jetë një pyetje e komplikuar që kërkon pak një kurs të shkurtër në inxhinieri elektrike. Për ata prej nesh pa atë kohë shtesë që kemi shkruar këtë artikull në blog është një përpjekje për të marrë një pjesë të misterit nga elektriciteti statik dhe mënyrat për ta kontrolluar atë në pëlhura.
Për të kuptuar ndryshimin midis antistatik, shpërndarës dhe përçues pasi që lidhet me energjinë elektrike dhe pëlhura duhet së pari të kuptoni ndryshimin midis termave izolim dhe përcjellës pasi që lidhet me energjinë elektrike, kështu që le të fillojmë me disa përkufizime

Përkufizimet
Përçuesit janë objekte ose lloje të materialeve që lejojnë rrjedhën e ngarkesave elektrike në një ose më shumë drejtime. Metalet janë veçanërisht përçues dhe kjo është arsyeja pse ato përdoren për të lëvizur energjinë elektrike në të gjithë shtëpinë tuaj në formën e instalimeve elektrike, për shembull. Izolatorët janë saktësisht e kundërta e përcjellësve në atë që ato janë materiale ku ngarkesat elektrike nuk rrjedhin lirshëm, dhe për këtë arsye kufizojnë rrjedhën e energjisë elektrike.
Po kthehemi te shembulli ynë i telit elektrik, ndërsa energjia elektrike rrjedh mirë përmes metalit, ajo nuk rrjedh mirë përmes PVC dhe letrës që përdoren për të mbështjellur tela elektrike. Izolatorët në një kordon zgjatues, PVC dhe letër, nuk lejojnë që ngarkesa të kalojë përmes tyre duke ju lejuar të kapni kordonin pa u tronditur.
 
Në përgjithësi PVC krijon një izolator të mirë, por ka gjëra që mund të bëhen për t'i bërë tekstilet e inxhinieruara nga PVC më të përçueshëm. Niveli i manipulimit të materialit për të ndryshuar vetitë e tij përcjellëse do ta vendosë atë në një nga tre klasifikimet; antistatike, shpërndarëse statike ose përçuese.
Sipas Manualit MIL-HDBK-773A DOD këtu janë përcaktimet e mëposhtme për këto tre klasifikime:
Antistatike - I referohet vetisë së një materiali që pengon efektet e gjenerimit të ngarkesës triboelektike. Ngarkesa triboelektrike është në thelb elektriciteti statik.
Static Dissipative - Materiali i cili do të shpërndajë me shpejtësi ngarkesat elektrostatike mbi sipërfaqen ose vëllimin e tij, duke pasur një diapazon rezistence midis përcjellësit dhe izoluesit.
Përçues - Materialet e përcaktuara si përçuese sipërfaqësore ose vëllimore. Materialet e tilla mund të jenë ose metal ose të mbarsur me metal, grimca karboni, ose përbërës të tjerë përcjellës ose sipërfaqja e të cilave është trajtuar me materiale të tilla përmes një procesi të llakimit, plating, metalizimit ose shtypjes.
 
Për të përcaktuar nëse materialet përmbushin njërën nga këto tre klasifikime ekziston testimi që mund të bëhet për të matur rezistencën sipërfaqësore që matet në ohm / katror. Më poshtë është një grafik që paraqet klasifikimet bazuar në nivelet e rezistencës sipërfaqësore.

sgg

Kur hartoni zgjidhjen e produktit tuaj do t'ju duhet të përcaktoni se çfarë niveli të përçueshmërisë do të kërkojë aplikimi. Shtë e rëndësishme që të kuptoni kërkesat e aplikacionit specifik dhe kur merreni me inxhinierë ose dizajnerë do të ishte më së miri të kërkonit nivelin Ohms që ata kërkojnë.


Koha e postimit: Jan-14-2021